L’absencia de resposta i oposicio per part del poble valencià i especialment per part de les mares i els pares dels chiquets valencians davant l’adoctrinament constant que, des de fa decades, sofrim en els coleges del Regne, ha permes que en instituts com el de Xeraco vagen un pas mes alla: ya no necessiten amagar-se darrere de la denominacio “valencià” sino que obertament obliguen als adolescents a comprar el llibre de text de "filologia catalana" de l'editorial Santillana.

Pareix que esta ofensa que portem sofrint els valencians durant molt temps no va a acabar mai.

Es inadmissible que des de la Generalitat Valenciana es permeta este tipo d'abus contra la nostra llengua, cultura i historia, ya que en teoria, els llibres de text obligatoris tenen que incloure's en la programacio anual de cada curs o assignatura, sent la direccio del centre en primer lloc i el/la responsable d'educacio en ultim lloc els qui ho permeten.

Podran posar mil i una excuses, des del desconeiximent del centre sobre este llibre elegit pel professor, fins a l'erro huma en l'eleccio del llibre en qüestio, pero mai hi ha cap rectificacio per part d'els qui estan cometent este genocidi cultural, o unes simples disculpes quan aleguen erro huma . Aixo si, els nostres fills seguixen sent adoctrinats, cada dia mes, i ningu es capaç d'alçar la veu.

¡Estem farts!

De que adoctrinen impunement als chiquets i chiquetes valencians
De que l'educacio siga d'una calitat en molts casos deficient.
De que els nostres fills no puguen donar la seua opinio en certs temes per por al suspens directe, a l'etiqueta que els criminalisa o a l'acossament.
De que un moviment orquestat fora de la nostra terra, per gent molt poderosa i en diners acabe en la nostra llengua, historia, cultura i la substituïxca per una atra, o simplement nos la suplanten per la seua.

No acceptem que, baix la denominacio de "valencià" s'ensenye l'hibrit catala de l'AVL als chiquets, com ve passant des de fa molts anys; pero el fet de que no necessiten amagar-se diguent publicament llengua catalana es signe de que ya no sentixen la necessitat d'amagar la realitat de lo que ensenyen en els coleges, i aixo es, com a poc, preocupant.

¿Fins a quan anem a aguantar?
¿Fins a on anem a permetre?