El passat 7 de maig, s´armà un revol en les rets socials, i no era per a manco, puix en el BOE se reflexava que l´orige de les bandes de musica valencianes es catala, una afirmacio elaborada per l´Universitat de Valencia, que se basa en les agrupacions catalanes (Clavé) que citen per a datar en posterioritat a les bandes de musica valencianes, que entre atres, daten de 1766 i 1818. Una vergonya i un nou insult al poble valencià al que desgraciadament estem acostumats, esperem que la societat desperte i oriente millor el seu vot. Per este motiu presentarem la nostra queixa en la peticio de disculpa i rectificacio al Ministeri d´Educacio i Deports.El passat 7 de maig, s´armà un revol en les rets socials, i no era per a manco, puix en el BOE se reflexava que l´orige de les bandes de musica son catalanes, una afirmacio elaborada per l´Universitat de Valencia, que se basa en les agrupacions catalanes (Clavé) que citen per a datar en posterioritat a les bandes de musica valencianes, que entre atres, daten de 1766 i 1818. Una vergonya i un nou insult al poble valencià al que desgraciadament estem acostumats, esperem que la societat desperte i oriente millor el seu vot. Per este motiu presentarem la nostra queixa en la peticio de disculpa i rectificacio al Ministeri d´Educacio i Deports.

"En Valencia ciutat a 11 de maig de 2021


A l´atencio del Ministre de Cultura i Deports  En José Manuel Rodríguez Uribes.

L´associacio cultural Grup d´Accio Valencianista, desija posar en el seu coneiximent l´irregularitat vista en la redaccio del Real Decret 229/2021 del 30 de març. Reflexada en el BOE del 6 de maig de 2021 Seccio III, en la proposta de declarar a les societats musicals valencianes com manifestacio representativa del Patrimoni Cultural Immaterial, un fet que nos alegra, pero que ha generat un malestar en la societat per insultar al poble valencià en la següent afirmacio:

    El origen de las bandas de música valencianas se debe a un movimiento mimético al de las agrupaciones corales catalanas (Clavé), movimiento que entró en Valencia vía Real Sociedad de Amigos del País.”   

Les societats musicals valencianes son per excelencia un orgull del poble valencià, pioneres en la seua creacio, en una gran implantacio i en una trayectoria musical digna d´admirar i que no te ninguna vinculacio en Catalunya ni en cap atra comunitat autónoma aliena a la valenciana en el seu orige. Ya que no n´hi ha registres anteriors de societats musicals abans de 1766, quan se te coneiximent de la Societat “La música d´Albaida” posteriorment anomenada “Primitiva d´Albaida”, o les unions musicals de Llombay (1818) o Lliria (1819), entre atres.   

Per tant, si les agrupacions corals catalanes (Clavé) tenen el seu orige en 1824, es impossible qualsevol relacio en l´orige d´estes agrupacions corals sobre les societats musicals valencianes. Este fet, mostra l´incultura i les possibles intencions de confrontacio i suplantacio cultural entre territoris per part del Ministeri de Cultura, com de l´Universitat de Valencia. Per lo que exigim una rectificacio i disculpa als valencians i a les societats musicals valencianes. 


Reba un salut cordial.Atentament,

Na Paquita Chilet i Bueno. Presidenta del Grup d´Accio Valencianista."