art01352 0Encara que estem tots "encarcelats sense jui", no volem oblidar esta trista data per al Regne de Valencia. Commemorem als que varen caure per defendre la nostra llibertat com a poble. Que manco que guardar un minut de silenci per ells. Pels valencianistes que mos han deixat. Pels Maulets.


¡Vixca Valencia Lliure!