Enguany se li entregarà el Premi Llealtat al reconegut filolec de llengua valenciana En Manolo Gimeno Juan, com a reconeiximent de la seua incansable i gran llabor en favor de la cultura valenciana i del seu incondicional treball dedicat a potenciar i defendre la llengua valenciana en diversos ambits, com la seua coautoria en la confeccio de les Normes d´El Puig.

La gala homenage d’entrega del corresponent guardo, en el que tambe se fara entrega dels premis de l’Institut d’Estudis Valencians, sera en el salo de “La Hípica” (C/Jaca Nº23 de Valencia ciutat) el dissabte 6 de maig del present any 2023 a les 20:00 hores.


La reserva del cobert, pot realisar-se en la seu del GAV en efectiu, o per transferencia bancaria al numero de conte de l’associacio. Es molt important que fiqueu en el concepte nom i llinages, seguit de “P.Llealtat”. Si l’ingres correspon a varies persones envieu-nos un correu electronic en l’informacio. La data maxima per a fer la reserva es el 19 d´abril.
Si tens alguna peculiaritat alimentaria (veganisme, intolerancies, etc.) pots enviar tambe un correu electronic per a gestionar un menu adecuat.

PREU DEL COBERT: 37€

Numero del conte bancari:  ES20 3058 2023 6427 2005 9624

manolo gimeno reduida

 

Manolo Gimeno Juan, Naixcut en Benetusser en 1952.

Professor Mercantil i Llicenciat en Filologia Valenciana, per L'universitat de Valencia en els anys 1974 i 1984, respectivament. Colaborà en la redaccio del diccionari de la llengua valenciana (1992) junt a Chimo Lanuza i uns atres. Es un gran activiste del moviment veïnal. Ha segut membre de la RACV i actualment es cap de la seccio de llengua de l'Institut d'Estudis Valencians, a on actualment desenrolla el seu treball investigador,

Obres i treballs:

-El parlar apichat de la comarca de l'Horta de Valencia. (1993)

-Introduccio a la dialectologia. Els dialectes valencians. (1996)

-El lexic valencià proscrit a través dels classics. (1997)

-El lexic en l'obra poetica d'Ausias March: algunes consideracions. ("Serie Filológica" n° 17 —RACV- 1998)

-El valencià d'Ausias March i l'actual: a proposit de les formes "normatives" (1998)

-Miquel Adlert Noguerol, patriota. (2000)

-El paper de les classes dominants valencianes en el grau d'autoestima dels valencians. (2001), (els tres ultims en: "Cresol Lliterari" nums. 2, 4 i 5, respectivament, —Associacio d'Escritors en Llengua Valenciana- ).

A l'hora es coautor de:

-Ortografia de l'A.C.V. (1979)

-Documentacio Formal (1981).

-Normativa ortografica de la Llengua valenciana, elaborada entre els anys 1977-1981, coneguda posteriorment com a Normes d'El Puig.

-Diccionari de la R.A.C.V. Editat en 1992 i 1993 (Valencià-Castellà; Castellà Valencià, respectivament)

Obres inedites:

-El vocabulari de la fusteria en Valencia. La llengua d'Ausias March. E1 Valencià entre les llengües minoritaries d'Europa.

Conferenciant i colaborador en publicacions, des de 1980, en: Lo Rat Penat, Universitat Popular, R.A.C.V., Universitat Politecnica de Valencia, Ateneu Mercantil de Valencia, Foment-Gandia, coleges, centres civics i culturals diversos... Analisant qüestions corn l'orige de la llengua valenciana, els classics valencians, la llengua. d'Ausias March, la Renaixença valenciana, nacionalismes i unes atres qüestions, el conflicte llingüistic valencià, etc.

Component de taules rodones i debats sobre qüestions valencianes (politiques i culturals). I colaborador, a través d'articuls, en revistes i diaris diversos.

Ostenta carrecs en distintes entitats culturals en els que aporta la seua contribucio: Professor de Llengua Valenciana en Lo Rat Penat (des de 1982). President de Cursos de Lo Rat Penat (1986-1989) en els que tambe fon membre de la Junta de Govern.
Academic Corresponent de la R. A. de C. V. (nomenament del 5 d'octubre de 1994), de la que ya era agregat colaborador des de 1979. Professor en els cursos de Llengua i Cultura Valencianes- Universitat Politecnica de Valencia (Cursos 1995 al 1998, inclus)
Guanyador del Premi "Fullana" en els CXII Jocs Florals de la Ciutat Regne de Valencia. Lo Rat Penat, 1995.

Ha segut distinguit ab el Sagell de la Vila d'Elig (1985). Per la participacio, corn a ponent, en el I Congrés de la Llengua Valenciana, celebrat el mateix any.

Medalla del Centenari de Lo Rat Penat, que tambe li concedix la Medalla d'Or.

Premi Maulet a les Ilibertats nacionals, 1998 (Jovens nacionalistes d'Unio Valenciana)

Premi Llealtat 2023 (Grup d´Accio Valencianista)