art01350 0El passat 20 d´abril, va ser el dia del patro del Regne de Valencia, Sant Vicent Ferrer u dels oradors i diplomatics mes importants de l'historia que recorregue Europa parlant en Llengua Valenciana.

Enguany no se representaran els seus milacres en els Altars, ni Valencia s'omplirà de provessons i flors en el Pouet, pero els valencians no mos oblidem d'ell

¡VIXCA SANT VICENT FERRER!
Image: Estatua esculpida per Rafael Orellano. (Primer President del Grup d'Accio Valencianista.) Ubicada en la Capella exterior de la Catedral de Valencia