escena premivalenciania 202021

¡Ya estem en Falles! i estem molt contents d'anunciar, per fi, la falla guanyadora del Premi Valenciania 2020/2021 (redoble de tabal) .....
 
FALLA GUILLEM SOROLLA - RECAREDO.
 
L'autor de l'escena guanyadora, el poeta Josep Nebot, fa una ingeniosa i directa critica a les mentires llingüistiques i historiques que s'utilisen per a menysprear i suplantar la Llengua Valenciana, cridant als valencians a plantar cara, defenent i utilisant el valencià. Vos convidem a visitar esta falla en el cor del Cap i Casal prestant especial atencio a l'escena "¡Carts humits taquen secs piquen alls tendres couen durs taquen!"
 
¡Enhorabona a la comissio i poeta guanyadors! i el nostre sincer agraïment a totes les falles, poetes i artistes fallers que han participat i que fan possible esta festa, Patrimoni de l'Humanitat, en el major sentiment de valenciania i en llengua valenciana.