Bases del certamen poetic “PARLANT EN AUSIAS MARCH”

del Grup d´Accio Valencianista
1- Els poemes que participen en el Certamen Poetic hauran d’estar escrits en Llengua Valenciana (Normes d’El Puig).

2- Podran participar les persones que ho desigen en un poema, d’entre dos i huit versos de metro, tematica i rima de lliure eleccio. Sense cap llimit, patriotics, d’amor, etc.

3- El treball no anira firmat, dura un lema i anira dins d’un sobre tancat. Fora dira simplement “Poema”. A part en un atre sobre tancat es repetirà el lema en l’exterior. Dins d’este anira el nom, llinages, domicili i telefon. L’entrega del poema es pot realisar tots els dies de dimarts a dijous de 17,30h a 20,30h. Fins al 24 de Febrer en la Secretaria del Grup d’Accio Valencianista, carrer Julián Peña, Nº3 CP 46018 - Valencia ciutat.

4- Es donarà difusio als treballs entregats, sent publicats en el poemari recull d’este Certamen.

5- Els treballs no seran tornats, respectant la propietat intelectual de l’autor i cedint els drets al Grup d’Accio Valencianista.

6- Tindran millor consideracio els poemes que s’expressen com si estigueren parlant en Ausias March. Nom que porta este certamen. La resolucio del jurat sera inapelable.

7- El/la poeta premiat/ada en el Certamen Poetic Parlant en Ausias March, llegirà el seu poema en l’acte que el dissabte 5 de març el GAV fara en la tomba d’Ausias March, Catedral de Valencia, a les 13.00h (porta de l’Almoina). En cas d’empat el guardonat/ada sera el primer poema que se presente. Els atres poemes presentats tambe seran llegits pels seus autors. A soles se podran llegir els 12 poemes que primer se presenten (qüestio de temps).

8- Cada any el poema guanyador formarà part d’una estrofa dins del poema “Parlant en Ausias March” que escomençarem a escriure l’any 2011. Esta sera “L’ESTROFA D’HONOR”. Un pergami l’acreditarà com a guanyador/a.

Est certamen fon creat en anim de continuitat, per lo que volem que la seua flama mai s’apague.


Per a mes informacio, pot contactar en el GAV:

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.     |    963412222    |   (Mensageria) 633677639

Ausias March 2022 cartell convocatoria